โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

โรงเรียนของชุมชนที่ SMART


กิจกรรม โรงเรียน


มอบรางวัลคนดีศรีเม็งราย


วันที่ 28 มกราคม 2564 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติมอบรางวัล "คนดีศรีเม็งราย" แก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่าง จากคณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะดูงาน


วันที่ 25 มกราคม 2564 รองผู้อำนวยการพนมรส ดีนาน และคณะ ให้การต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาส ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน

อ่านต่อ

วันครู 2564


วันที่ 16 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้ารับเกียรติบัตรครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

วันสถาปนาโรงเรียน


วันที่ 9 มกราคม 2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน มีกิจกรรมบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ทอดผ้าป่า และทำบุญโรงเรียน

อ่านต่อ

รับมอบและกระจายผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือโพรเทคส์


วันที่ 6 มกราคม 2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการนายประยูร ชาติชำนาญ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิสายธารให้เป็นตัวแทนในการรับมอบและกระจายผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือโพรเทคส์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 11 โรงเรียน

อ่านต่อ

MerryXmas


วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มอบความสุขให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมการแสดง การตอบคำถาม และแจกของรางวัลมากมาย

อ่านต่อ

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง